THIẾT BỊ CHỮA CHÁY là những dòng thiết bị có khả năng giúp hỗ trợ con người dập tắt hoả hoạn, trở tay kịp thời khi các tình huống xấu nhất xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng con người và của cải khi sự cố hoả hoạn, cháy nổ xảy ra.
Hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm những gì?
Thực tế, chúng ta có thể thấy thiết bị phòng cháy chữa cháy sẽ bao gồm hàng trăm thiết bị và công nghệ khác nhau. Chúng ta thường biết đến các dòng thiết bị: thiết bị cảnh báo cháy sớm, đầu báo cháy khói, còi báo cháy… Ngoài ra, thiết bị phòng cháy chữa cháy không chỉ bao gồm vòi chữa cháy và bình chữa cháy mà còn có quần áo bảo hộ chống cháy, găng tay chống cháy, mặt nạ phòng độc và thiết bị liên lạc.