3 .Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại C – Màu đỏ_page-0001