2. Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại B – Màu đỏ_page-0001