1 .Túi Cứu Thương – Túi Cấp Cứu TT19 loại A – Màu đỏ_page-0002