3 .Tủ để vòi kích thước 500-700-220 ngoài nhà_page-0001