1.Thang dây thoát hiểm bậc thép mạ kẽm trắng 15 mét_page-0001