2 .Mặt nạ phòng độc Blue Eagle NP306 (chưa phin lọc)_page-0001