1 .Mặt nạ 3M loại 7501 + phin lọc 6006 + tấm lọc 5N11 + nắp giữ 501_page-0002