3 .Bình chữa cháy có xe đẩy bột ABC Dragon 35kg_page-0002